Privacy Statement

Privacy/Cookie statement, Leveringsvoorwaarden

Gebruik van persoonlijke gegevens door Excellent Initiatives bv

Excellent Initiatives bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Excellent Initiatives bv houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Excellent Initiatives bv Neerstraat 29, 4751 Rg Oud Gastel.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Excellent Initiatives bv gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of social sites, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Excellent Initiatives bv.

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Excellent Initiatives bv gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde interactieve dienst of social site, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Excellent Initiatives bv, van haar groepsmaatschappijen of van bepaalde zorgvuldig geselecteerde (categorieën van) derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Excellent Initiatives bv. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Excellent Initiatives bv of andere bepaalde (categorieën van) bedrijven. Deze (categorieën van) bedrijven worden door Excellent Initiatives bv zorgvuldig geselecteerd en u wordt geïnformeerd over de (categorieën van) bedrijven waarover u relevante informatie kunt verwachten.

Afmelden

Excellent Initiatives bv houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Excellent Initiatives geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij marketing@excellentinitiatives.com of schriftelijk bij Excellent Initiatives bv, Neerstraat 29, 4751RG Oud Gastel.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Excellent Initiatives bv over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Excellent Initiatives bv, Neerstraat 29, 4751RG Oud Gastel. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Excellent Initiatives bv met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Excellent Initiatives bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Excellent Initiatives bv haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Na uw aanmelding kunt u van ons via ExactOnline het verzoek ontvangen om uw accountgegevens aan te vullen. Sluiten